Apostille

Yabancı Ülkede Düzenlenen Resmi Belgelerin Kullanılması

(1) Resmi Belge Nedir? Resmi belge, mevzuatlar uyarınca görevli kabul edilen bir kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlediği/tasdik ettiği belge olarak tanımlanabilmektedir. Buna karşılık farklı hukuk sistemlerinde farklı resmi belge anlayışları ve tanımları da vardır. Milletlerarası hukukta genel olarak resmi belgeler; idari belgeler, adli belgeler ve noter belgeleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ayrımı milletlerarası ikili antlaşmalarda […]