Hizmetlerimiz

Dava Takibi

Zorunlu & İhtiyari Arabuluculuk

Sözleşmelerin Hazırlanması

Danışmanlık

İlkelerimiz

Şeffaflık

Uyuşmazlıklar ile ilgili konularda diyalektik bir metod ile: ilgili mevzuat, görüşlerimiz ve mevcut uygulama müvekkile aktarılmalı ve uyuşmazlık konusu sürecin hangi şartlarda nasıl yürüyebileceği ile ilgili olasılıklar bildirilerek müvekkile sürece ilişkin şeffaflık sağlanmalıdır. Süreç içerisinde müvekkilin tasarrufunda olan konular hakkında bilgi verilmeli ve sürece aktif katılımı kolaylaştırılmalıdır.

Sağlıklı İletişim

Uyuşmazlık veya danışmanlık konusu süreçte, son gelişmeler ile ilgili bilgi verilmeli ve müvekkilin devamlı olarak süreç hakkındaki bilgisi yenilenmelidir. İletişim eksikliği olmaması büromuzun asli amacıdır.

Planlama

Uyuşmazlık veya danışmanlık konusuna ilişkin müvekkilin talebi doğrultusunda izlenecek süreç öncesinde ve/veya sonrasında başka hangi yolların kullanılabileceği hakkında planlama müvekkil ile birlikte yapılmalıdır.

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur.