süre tutum yargıtay kararı

Uygulamayla Varlık Kazanan “Süre Tutum” Dilekçesinin Hukuki Dayanağının Tartışıldığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18/03/2021 tarihli ve 2021/13 Esas 2021/301 Karar sayılı kararı: (…) 34.Aynı Kanun’un (HMK) 355. maddesinde “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.”  düzenlemesi mevcut olup, Bölge Adliye Mahkemelerinin daha etkin ve nitelikli çalışmaları bakımından istinaf dilekçelerinin istinaf […]