hagb itiraz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararlarına Karşı Başvurulan İtiraz Kanun Yolunun Etkili Bir Denetim Yolu Olmadığına Dair Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 20/07/2022 tarihli 2021/121 Esas 2022/88 Karar sayılı kararı: İTİRAZIN KONUSU: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasa’nın 10., 35., 36. ve 40. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. OLAY: Sanık hakkında tehdit ve cinsel taciz suçlarından […]